Z radością informujemy, iż nasz Klub Dziecięcy ,,Maluch” bierze udział w projekcie ,,Zdrowe Dzieci”. Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Zdrowia.

Finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 dla obszaru programowego ,,Zdrowie”, w ramach projektu predefiniowanego pt. ,, Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży”, oraz ze środków krajowych Ministerstwa Zdrowia.

Celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6 oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, personelu przedszkoli i żłobków.

Zachęcamy do zapoznania się z stroną projektu.

http://zdrowedzieci.com/