Rekrutacja uzupełniająca do Klubu Dziecięcego “Maluch” w Kargowej

W dniach 3 – 14 czerwca 2024 roku odbędzie się REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do Klubu Dziecięcego “Maluch” w Kargowej.

Wnioski o przyjęcia dziecka można pobrać w sekretariacie Klubu lub ze strony www.zkdkargowa.pl (zakładka dokumenty).

Dokumenty należy składać osobiście w Zespole Klubów Dziecięcych w Kargowej ul. Kościelna 45, 66-120 Kargowa lub listownie na adres: Zespól Klubów Dziecięcych w Kargowej, ul. Kościelna 45, 66- 120 Kargowa z dopiskiem: NABÓR DZIECI DO KLUBU DZIECIĘCEGO „Maluch”.

Uczestnicy rekrutacji zobowiązani są do złożenia dokumentów ujętych w regulaminie rekrutacji. 

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 539317489