O nas

Zespół Klubów Dziecięcych w Kargowej jest miejscem, w którym profesjonalnie i z zaangażowaniem zajmujemy się opieką nad dziećmi od ukończenia 1 roku do 3 lat.
Koncepcja pracy oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych, Ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3, Regulaminie organizacyjnym, Statucie oraz ramowym rozkładzie dnia.
Nauka przez zabawę, sprawia radość i przyjemność, pobudza i stymuluje wszechstronny rozwój naszego malucha. Dzięki temu, zabawa w oparciu o naturalną aktywność sprawia dzieciom mnóstwo frajdy, w sposób niezauważalny łącząc przyjemne z pożytecznym.
Zajęcia dostosowujemy do wieku i możliwości dziecka. Staramy się aby wszystkie aktywności były atrakcyjne i aktywizujące. Pragniemy aby, prowadzone zajęcia dydaktyczne, muzyczne, plastyczne i ruchowe rozwiały sfery edukacyjne i emocjonalne, realizując tym samym główne cele wychowania – ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonymi możliwościami, w kontakcie ze środowiskiem społecznym i przyrodniczym.
Mamy świadomość, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, dlatego zapewniamy dzieciom pobyt w Klubie w atmosferze szacunku, zaufania, wolności, bezpieczeństwa, respektowania jego indywidualnego rytmu. Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu.
Tworzymy warunki, w których dzieci będą miały możliwość nabywania umiejętności, dokonywania samodzielnych wyborów, podejmowania decyzji, tworzenia relacji z rówieśnikami.
Staramy się zapewnić opiekę zbliżoną do warunków domowych, aby dzieci czuły się bezpiecznie i przede wszystkim …szczęśliwe.:)