Klub Malucha

Pragniemy poinformować, iż Gmina Kargowa uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.: „Klub Dziecięcy w Gminie Kargowa szansą na rozwój zawodowy rodziców”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest od 01 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Dziecięcego w Gminie Kargowa.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

  1. Utworzenie 22 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
  2. Bieżące funkcjonowanie 22 utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość projektu: 846 188,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 719 260,44 zł