INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM MALUCH W KARGOWEJ

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekuna Dziecięcego w Klubie Malucha w Kargowej została wybrana Pani Dominika Makarewicz zam. w Kargowej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Dominika Makarewicz została rekomendowana przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną Zarządzeniem Nr KM.0221.8.2023 Kierownika Klubu Dziecięcego Maluch w Kargowej z dnia 10 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do konkursu na wolne stanowisko opiekuna w Klubie Dziecięcym ,,Maluch” w Kargowej.

Pani Dominika Makarewicz spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

Kierownik Klubu Dziecięcego ,,Maluch”
Agnieszka Dryło