INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko OPIEKUNA W KLUBIE DZIECIĘCYM ,,BAJKA” W KARGOWEJ

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Opiekuna Dziecięcego w Klubie Dziecięcym ,,Bajka” w Kargowej

Zostały wybrane:

  1. Pani Arleta Krzystek zam. w Swarzenicach
  2. Pani Natalia Kaczmarek zam. w Kargowej

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

           Pani Arleta Krzystek i Pani Natalia Kaczmarek zostały rekomendowane przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną Zarządzeniem Nr KM.0221.11.2023 Kierownika Klubu Dziecięcego Maluch w Kargowej z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do konkursu na wolne stanowisko opiekuna w Klubie Dziecięcym ,,Bajka” w Kargowej.

Pani Arleta Krzystek i Pani Natalia Kaczmarek spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie. Podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazały się odpowiednią wiedzą oraz znajomością zagadnień z zakresu proponowanego stanowiska. Kandydatki posiadają odpowiednie predyspozycje do wykonywania zadań na wskazanym stanowisku. Kwalifikacje i wiedza gwarantują rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków.

                                                                                   Kierownik Klubu Dziecięcego ,,Maluch”

  Agnieszka Dryło